Prof. dr. ir. J.G. (Hans) Wissema is emeritus hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft, directeur van Wissema Consulting Ltd en voorzitter van de Stichting DIWA. Na chemische techniek en regeltechniek te hebben gestudeerd in Nederland en Engeland promoveerde hij op een regeltechnisch onderwerp aan het University of Manchester Institute of Science and Technology van de Universiteit van Manchester, Engeland. Gedurende zijn loopbaan heeft professor Wissema zijn academische werk gecombineerd met advieswerk in de gebieden management, innovatie en ondernemerschap. Hij is zelf als ondernemer opgetreden door het oprichten van eigen adviesbedrijven. Hij bezette tevens een leerstoel in Strategisch Management aan de Universiteit Nijenrode en was zelf ondernemer door het oprichten van eigen organisatie-adviesbureaus.

Opleiding en loopbaan

Professor Wissema heeft tal van kleine en grote ondernemingen, overheidsinstellingen en universiteiten geadviseerd. Hij schreef zestien boeken en talrijke artikelen over management en beleidsonderwerpen, waarvan er vele in diverse talen zijn uitgebracht en die vele herdrukken beleefden. Van zijn complete oevre zijn meer dan 100 000 exemplaren verkocht.

Advieswerk voor ondernemingen en beleidsadvies

Zijn huidige werk concentreert zich op Innovatiebeleid, hoger onderwijsbeleid en het management van universiteiten. Zijn boek Towards the Third Generation University is in vier talen gepubliceerd. Universiteiten in Nederland, Turkije, Polen, Duitsland, Columbia, Thailand, India en Indonesië maken gebruik van dit boek ligt om hun toekomstige beleid uit te stippelen.

De Derde Generatie Universiteit

Gedurende zijn loopbaan heeft Hans Wissema een aantal verenigingen en stichtingen opgericht en voorgezeten in private equity, technostarters en de ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen. Hij was bestuurslid van diverse Nederlandse en internationale vaktijdschriften waaronder IEEE Transactions on Engineering Management en Long Range Planning. Hij was de oprichter en eerste voorzitter van de Amsterdam Private Equity Club die hem tot erelid benoemde.

Nevenactiviteiten

Sinds het begin van zijn loopbaan is Hans Wissema opgetreden als mentor voor managers, studenten en anderen die zijn pad kruisten. Dit gaf hem veel inzicht in menselijk gedrag en motivering.

Mentoring activiteiten en levenslessen