Bibliografie academische boeken

Hans Wissema - Non-fiction

Hieronder vermeld ik de academisch boeken die ik heb geschreven, soms samen met anderen. In het geval van co-auteurschap trad ik op als eerste auteur.

Hans Wissema - Towards Third Generation Learning and Teaching

1. Towards Third Generation Learning and Teaching – Contours of the new learning, Anthem Press, London, 2022 (editor with M. Yülek), ISBN-13: 978-1-83998-4-600.

Dit boek gaat over het nieuwe leren. Alles wat we weten en kunnen op het gebied van leren en doceren is aan het veranderen. Leren bestond in eerste instantie uit onderricht door een leraar aan een klein groepje leerlingen. Dat was de eerste generatie leren en het is nog steeds de ruggengraat van veel onderwijs. Met de industriële revolutie kwam de tweede generatie leren, industrieel leren, met vaste programma’s, gediplomeerde docenten, standaard tekstboeken, standaard examens en diploma’s. Dat model wordt ‘aangevallen’ door ontwikkelingen in leermethodes aan de ene kant en andere eisen aan de andere. Geschreven door een multidisciplinair team, brengt het boek dit in kaart. Het kan worden gezien als een vervolg op het boek hieronder.

Hans Wissema - Towards the Third Generation University

2. Towards the Third Generation University – Navigating the university in transition, Edward Elgar, 2009. Uitgegeven in het:

 1. Macedonisch, University American College, Skopje, Macedonia, 2008
 2. Pools, Zante Publishers, ISBN 978-83-61308-20-1, 2009
 3. Turks, Ozyegin University Press, 2009, tweede druk 2012
 4. Russisch, Sberbank Library, 2016
 5. Arabisch
 6. Perzisch

Dit boek vormt één geheel met het vorige.
Middeleeuwse universiteiten verrichtten geen onderzoek maar gaven de kennis van de oude Grieken, Romeinen en kerkvaders door, waarbij de docenten twistten over interpretaties. Dit was de eerste generatie universiteiten. In de Renaissance werd begonnen met onderzoek hoe de natuur werkelijk in elkaar stak – denk aan Leonardo da Vinci die lijken ontleedde om de anatomie in kaart te brengen. Dit ontwikkelde zich tot de moderne wetenschap die doorbrak met het stichten van de Universiteit van Berlijn in 1810, nu naar zijn stichter de Humboldt Universiteit genoemd. Onderwijs werd voor het eerst in de nationale taal gegeven in plaats van in het Latijn en onderzoek was de basis. Dit model van de tweede generatie universiteit heeft on ongekende welvaart gebracht. Sinds WO II worden er nieuwe concepten ingevoerd die het karakter van de universiteit fundamenteel verandert – de derde generatie.

Hans Wissema - Rijden managers door rood licht?

3. Rijden managers door rood licht? Van Gorcum/Stichting Management Studies, 1997 (met M.J. Langenberg en A.M. Messing), ISBN 90 232 3307 7.

Iedere besluitvormer ziet wel eens dingen over het hoofd of negeert signalen waarvan je achteraf zegt: die had je niet mogen missen. Dit boek is geschreven in opdracht van de Stichting Management Studies, onderzoekt de oorzaken van ‘rood licht gedrag’ en biedt remedies. Het is gebaseerd op interviews met managers van vooraanstaande bedrijven.

Hans Wissema - Medezeggenschap op maat

4. Medezeggenschap op Maat: van toetsende naar interactieve medezeggenschap, Van Gorcum, 1996 (met W.M.G. Bouts en B. Rutgers), ISBN 90 232 3067 1.

Een pleidooi voor het betrekken van medewerkers bij beslissingen in het bedrijfsleven. Het geeft een aantal mogelijkheden daartoe.

Hans Wissema - Inkoopmanagement: Drie strategieën

5. Inkoopmanagement: drie strategieën, Kluwer, 1989 (met L. Euser en A.W. Wissema-Klok), ISBN 90 267 1346 0.

Het inkopen van massaproducten is een geheel andere opgave dan dat van bijvoorbeeld chips voor een computer. Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement leidt tot drie modellen voor de inkoop, elk voor een specifieke situatie.

Hans Wissema - Samenwerking bij technologische vernieuwing

6. Samenwerking bij technologische vernieuwing, Kluwer, 1998 (met L. Euser), ISBN 90 267 1305 3. Tweede druk 1998.

De tijd dat een onderneming met alleen eigen R&D nieuwe producten of werkwijze ontwikkelde is voorbij. Ervoor in de plaats kwamen samenwerkingsmodellen – in een tijd waarin veel disciplines en werkwijzen moeten samenwerken kun je het niet langer alleen.

Hans Wissema - Unit management

7. Unit management, het decentraliseren van ondernemerschap, Van Gorcum, 1987, ISBN 90-232 2657-7. Acht herdrukken, Boek van het Jaar 1989 van de Orde van Organisatiekundigen en –Adviseurs. Uitgegeven in het:

 1. Engels, door Financial Times-Pitman Publishing, 1992
 2. Spaans, door Bibloteca de Empresa, Folia, 1994
 3. Italiaans, door Jackson Libri S.r.L./Longman Group, 1995
 4. Russisch, door Infra-M, Moscow, 1996
 5. Turks, Türkiye Yayin Haklari, 1996, herdruk 1999 
 6. Bulgaars, door Publisher Next, Sofia, 1998

Dit boek was een grote doorbraak in het doorbreken van de ‘silo’s’ in ondernemingen: marketing, productie, research, logistiek en andere, een studie uitgevoerd in opdracht van de Stichting Management Studies. Communicatieproblemen verhinderen vernieuwing en slagvaardigheid. De remedie is de organisatie te ‘kantelen’ en kleine, functioneel volwaardige en winstverantwoordelijke eenheden te creëren die de onderneming slagvaardig en concurrerend maken. 

Hans Wissema - Angst voor veranderen? Een mythe!

8. Angst voor veranderen? Een mythe! Of: hoe U veranderingsbereidheid op de werkvloer vergroot, Van Gorcum, 1986 (met H.M. Messer en G.J. Wijers), ISBN 90-232-2635-6. Zeven herdrukken.

Het algemene idee is dat de top flexibel is en dat, hoe lager je in de organisatie komt, des te starder de attitude wordt. Deze studie laat zien dat dit pertinent onjuist is. Het geeft aan welke factoren veranderingsbereidheid en veranderingsgezindheid bevorderen. In het kort: mensen willen wel veranderen maar niet veranderd worden. Eveneens geschreven in opdracht van de Stichting Management Studies.

Hans Wissema - De kunst van strategisch ondernemerschap

9. De kunst van strategisch ondernemerschap, Kluwer, 1986. Later verwerkt tot De kunst van strategisch ondernemerschap, Kluwer en later Stenfert Kroese, ISBN 90 207 30673. Vanaf 2001 20 herdrukken. In het Russisch uitgegeven door Finpress, Moskou, 2000.

Begonnen als een van de eerste boeken in de Nederlandse taal over strategische planning heeft het twintig jaar lang ondernemingen en onderwijs de weg naar strategie gewezen. Het boek veranderde ingrijpend in de loop van de tijd. Strategisch plannen werd strategisch management en daarna strategisch ondernemen.

Hans Wissema - Introduction to capital investment selection

10. Inleiding tot de investeringsselectie, Kluwer 1983, ISBN 9026708890. In het Engels uitgegeven door Frances Pinter, London and Dover, New Hampshire, February 1985.

Pleidooi voor het invoeren van een derde investeringscriterium: maatschappelijke acceptatie naast rentabiliteit en strategische inpassing.

Hans Wissema - Innovatie langs nieuwe wegen

11. Innovatie langs nieuwe wegen, Kluwer, 1980, ISBN 9789026706875 (met H.K. Boswijk en W.C.L. Zegveld).

Nu tamelijk gedateerd was dit boek de doorbraak naar het technologiebeleid van de overheid.

Hans Wissema - Zeg mij, wat voor een ding is technologie?

12. Zeg mij, wat voor een ding is technologie, Inaugurele rede, Interfaculteit Bedrijfskunde en Technische Hogeschool Delft, Kluwer 1982, ISBN 90 267 0818 1. 2e druk 1983.

Een speelse oratie die zowaar een herdruk kreeg.

Hans Wissema - Toekomstanalyse voor managers

13. Toekomstanalyse voor managers - basis voor actie, Kluwer, 1980 (met J. Eppink), ISBN 90 267 0675 8.

14. Technologische en structurele ontwikkelingen in de bouw - een toekomststudie, Stichting Bouwresearch, 1980 (met J. Benes).

Een studie die verrassende voorspellingen deed.

Hans Wissema - Het functioneren van managers in de toekomst

15. Het functioneren van managers in de toekomst, Kluwer, 1979, ISBN 9026706448.

Hoe management gestalte krijgt in drie toekomstscenario’s, beschikbaar gesteld door Shell.

16. De praktijk van strategische beleidsvorming, Uitgave Intermediair, 1979, ISBN 9064340218.

Boekuitgave van een artikelenreeks in het toenmalige blad Intermediair waarvan ik de redactie voerde.

Hans Wissema - Technology Assessment

17. Technology Assessment - aspectenonderzoek in het spanningsveld van technologie en samenleving, Kluwer, 1977, ISBN 90 267 0523 9.

Dit boek introduceerde de term ‘aspectenonderzoek, vertaling van technology assessment. Onderzoek de maatschappelijke bijeffecten van nieuwe technologie en hoe die kunnen worden geoptimaliseerd voordat de nieuwe technologie op de markt komt. 

18. Modelling and control of multicomponent fractionating columns, PhD thesis, University of Manchester Institute of Science and Technology, 1969.

Mijn proefschrift over een wiskundig model dat niet-lineair gedrag van destillatiekolommen accuraat voorspelt.

19. Vibration prilling, Doctoraal/MA thesis, Department of Chemical Engineering, University of Groningen, 1967.

Over het maken van even grote druppels uit een straal vloeistof, nodig om – gestold – uniforme bolletjes van een materiaal te maken.

20. The relative efficiencies of methods of dynamic testing, MSc dissertation, University of Manchester Institute of Science and Technology, 1966.

Een studie naar verschillende methoden om het dynamisch gedrag van een chemisch-technologisch apparaat te testen.