De waarden die centraal staan in het leven van Hans Wissema zijn beschreven in Siberische lessen over leven, liefde en dood waarin de hoofdfiguur, kloosterabt Yevgeni Nikolayevitch Rostov, drie levensregels geeft:

  1. Ken jezelf, denk na over je leven, leef je leven bewust. Op jou komt het aan, jij bent verantwoordelijk voor je leven en je zult er de uiteindelijke rechter over zijn;
  2. Beschouw bij alles wat je doet de positie van de ander. Geef en ontvang liefde want dat is waar het in het leven om gaat;
  3. Respecteer je herkomst, die ook je bestemming is. Wees bereid en verzadigd van het leven als het tijd is om te gaan.
Universele waarden

Deze waarden laten zich vertalen naar individuele personen, bedrijven en beleidsinstanties:

  1. Iedere voorgenomen ontwikkeling (op persoonlijk of organisatorisch gebied) begint met een analyse van de eigen positie en de dynamiek van de omgeving. Ontwikkeling houdt ook in: het nemen van verantwoordelijkheid.
  2. In conflicten is het raadzaam het standpunt van de tegenpartij te kennen; dit is het startpunt van alle onderhandelingen. In situaties van verandering moet men bedenken dat mensen wel willen veranderen maar dat ze niet veranderd willen worden.
  3. Elke verandering moet in het verleden wortelen en op de toekomst gericht zijn. Het heeft geen zin een situatie snel te regelen op een manier waar men later spijt van krijgt.
Waarden voor onderneming en beleid