Het verhogen van de effectiviteit van ondernemingen en overheidsbeleid

De kern van ondernemerschap is het creëren van iets nieuws.
De kern van management is het aanpassen aan (verwachte) veranderingen.
Ondernemers en managers moeten van tijd tot tijd hun bedrijfsvisie herzien. Dit kan leiden tot veranderingen in het bestuursmodel, de organisatiestructuur en de aanpak van innovatie. Op deze gebieden kan Wissema Consulting ondersteuning bieden.

Ondernemen is aanpassen aan veranderende omstandigheden en mogelijkheden en dit vergt strategie

Rapporten, hoe intelligent ook opgesteld, leiden niet tot verandering. Wissema Consulting is voorstander van beslissingen die snel kunnen worden ingevoerd en die nemen we graag samen met het management. We beginnen met een snelle screening van de organisatie door mensen te interviewen en stukken te analyseren. Daarna organiseren we een werkconferentie waaraan zowel management als consultants deelnemen. Dit leidt niet alleen tot de gewenste oplossing maar ook tot een implementatieproces. Onze interventies nemen in de regel twee à drie weken tijd; bij starters en jonge bedrijven kan dit aanzienlijk korter zijn. Als mensen de consulting aanpak niet nodig hebben kunnen ze gebruik maken van onze mentoring diensten.

Wissema Consulting heeft gewerkt met honderden bedrijven in vrijwel alle branches. Onze aanpak is fris, direct en respectvol. Dit geldt ook voor onze inspanningen om problemen binnen een Raad van Bestuur, een Raad van Commissarissen, of problemen tussen beide te helpen oplossen.

Strategie vertaalt zich in verandering, ondersteund door consulting of mentoring

Het voorbereiden van innovatiebeleid of hogeronderwijsbeleid vergt grotere teams van deskundigen en neemt meer tijd in beslag. Als gevolg van onze langdurige en inhoudelijk sterke ervaring hebben we verschillende Europese landen op deze gebieden geadviseerd.

Beleidsadvies vergt een internationale schaal van werken

Iedere opdracht begint met een persoonlijk contact tussen de verantwoordelijke directeur en de consultant. Als u overweegt van onze diensten gebruik te maken, neem dan contact op zodat we een afspraak kunnen maken om te zien of het ‘klikt’.

 

De eerste stap: maak contact