Toekomstige activiteiten

 

In juni 2013 zal een presentatie worden gegeven op de conferentie “Financing higher education – In search of effective solutions based on best practices in North America, Europe, and Asia”. Deze conferentie wordt georganiseerd door het US Economy and Transatlantic Relations Institute van de Lazarski University in Warsaw (website: http://us.institute.lazarski.pl).
 
Op het jaarlijkse colloquiem voor hoogleraren Ondernemerschap van de  European Foundation for Entrepreneurship Research (Efer) in juli 2013 te Istanbul zal een presentatie worden verzorgd. Dit colloquiem wordt mede georganiseerd door de Ozyegin University in Istanbul.

 

Recente activiteiten

In maart 2013 werden de Universiteit van Lucknow en de School of Planning and Architecture, beide te New Delhi, bezocht en werd het concept van de Derde Generatie Universiteit besproken.

In december 2012 werd een presentatie gegeven op een conferentie van de Universiteit van Zagreb, Kroatië, gehouden ter gelegenheid van de opening van een kantoor van Ecorys in die stad. Het thema was Nieuwe wegen voor Hogeronderwijsbeleid. Met name het onderwerp Innovatie in onderwijs, als onderdeel van hogeronderwijsbeleid kreeg veel aandacht (zie verder onder Nieuwe Ideeën).

In november 2012 werd een bijdrage geleverd aan een rondetafelconferentie over Women Academic Leadership, gehouden op de Universiteit van Duzce in Turkije. Gastvrouw was de rector van Duzce Universiteit en deelneemsters waren een veertigtal vrouwelijke rectores van andere universiteiten in Turkije.

Eveneens in november 2012 werd een presentatie gegeven voor een 3000-tal deelnemers van het Jaarcongres van Kalder, de Turkse Vereniging voor Kwaliteitsmanagement (zie foto). Dit congres werd gehouden te Istanboel en de titel van de presentatie was Kwaliteit in Onderwijs.

In mei 2012 werd een presentatie gegeven over innovatiebeleid op een bijeenkomst van de Technische Universiteit van Wroslaw in Polen. De conferentie werd gehouden ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Centrum voor Ondernemerschap van deze universiteit.

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de onafhankelijkheid van de Republiek Kazachstan, organiseerde de Al-Farabi Universiteit te Almaty een congres met 2000 deelnemers. Wij gaven de openingspresentatie getiteld Naar de Derde Generatie Universiteit.