Mensen willen wel veranderen maar niet veranderd worden

Leiders worden niet benoemd. Ze worden gekozen of ze nemen gewoon de leiding

Een management team is alleen effectief als het ofwel alleen uit vrouwen bestaat, ofwel alleen uit mannen, ofwel uit ongeveer 50/50 door vrouwen en mannen

De eerste taak van een vrouwelijke manager is daarom het benoemen van andere vrouwen in management posities

Het 'glazen plafond' zit voor een groot deel in jezelf. Dit geldt ook voor mannen

Er zijn twee archetypes van organisaties: de industriële organisatie en de organisatie van professionele dienstverlenende bedrijven. Beide hebben een volslagen andere stijl van management nodig.

Strategie is het dialectische proces waarbij een oplossing wordt nagestreefd tussen wat gewenst en wat mogelijk is.

Empowerment brengt het beste in mensen naar voren.

Tracht in al uw beslommeringen het menselijke basistekort te vermijden, dat is: ons onvermogen ons te verplaatsen in de positie van de ander.

De hemel is de ander (in tegenstelling tot Sartre)