Innovatie in universiteiten en hogeronderwijsbeleid

Terwijl vrijwel elke regering moet bezuinigen, wordt het wel iedere dag duidelijker dat beter en meer hoger onderwijs een basisvoorwaarde is voor economische groei. Universiteiten en hogescholen zitten klem tussen deze twee gegevens en het adagium “meer doen met minder” biedt weinig perspectief.

De stijgende kosten van wetenschappelijk onderzoek zijn niet met louter efficiencymaatregelen te bestrijden. Het verhogen van collegegelden om stijgende onderwijskosten te compenseren is een gevaarlijke bezigheid vanwege de vele neveneffecten van een dergelijke maatregel.

De paradox van hogeronderwijsbeleid

De spanning tussen hogere eisen en minder geld vraagt om innovatieve oplossingen. In veel landen zijn universiteiten en hogescholen onderdeel van het staatsapparaat op een wijze die doet denken aan de voormalige centraal geleide economieën. Geen wonder dat ze klagen over bureaucratie en de onmogelijkheid om bijvoorbeeld modern personeelsbeleid te voeren. Echter: universiteiten en hogescholen ontvangen grote sommen overheidsgeld waar verantwoording over afgelegd moet worden.

Oplossingen worden ook nog eens bemoeilijkt door het wisselende aantal ministeries dat verantwoordelijk is voor (aspecten van) het hoger onderwijs.

Traditionele stijl van aanpak is uitgeput. Innovatieve benaderingen moeten de oplossing brengen

De universiteiten zelf bevinden zich in een internationaal concurrentieveld. Ze hebben marketing ontdekt als een middel om studenten, staf en onderzoekprojecten aan te trekken. Naar Angelsaksisch model geven universiteiten speciale cursussen voor uitmuntende studenten. Ze proberen met het bedrijfsleven samen te werken en faciliteiten voor technostarters op te zetten.

Hoe concurreren universiteiten?

Hoe goed ook bedoeld, ad hoc ingrepen leiden niet tot de oplossing; daarvoor is een visie nodig. Het concept van de Derde Generatie Universiteit (3GU) heeft in veel universiteiten en hogescholen bewezen een krachtig hulpmiddel te zijn bij het ontwikkelen van een dergelijke visie. Hans Wissema’s boek Towards the Third Generation University is een internationale bestseller geworden met inmiddels drie vertalingen (voor een samenvatting zie onder Downloads).

De noodzaak van een visie

We bieden drie soorten van diensten aan:

  1. We geven presentaties en zitten discussies voor over het 3GU concept. Sinds het boek is gepubliceerd hebben wij meer dan honderd universiteiten bezocht in Europa, Azië en Latijns-Amerika. De meeste van deze universiteiten hebben het 3GU-concept als uitgangspunt voor toekomstige ontwikkeling gekozen;
  2. We helpen universiteiten te herstructureren, gebruik makend van dezelfde aanpak als die we bij ondernemingen hanteren;
  3. We maken deel uit van teams die nieuw hogeronderwijsbeleid of innovatiebeleid ontwerpen.

Een uitnodiging voor het geven van een presentatie kunt u het beste versturen per email.

Voor een aanvraag van managementondersteuning van een universiteit of hogeschool en voor het aanvragen van beleidsadvies is een persoonlijke kennismaking nodig.

Aan de slag met Wissema Consulting?