Het mentoren van persoonlijke groei

In oude tijden kozen Griekse leiders een ‘leidsman’ (paidagogos) die achtergronden en perspectief gaf aan voorliggende problemen en die hun persoonlijke groei begeleidden. Aristoteles bijvoorbeeld was de pedagoog van Alexander de Grote. De pedagoog was meer dan een leraar. Hij gaf zijn ‘leerling’ feedback op diens overwegingen, bood alternatieve actielijnen aan en was tegelijkertijd criticus en vertrouweling, zonder enig belang te hebben in de gevolgen van zijn interventies.

Dit model van ‘pedagoog’ en ‘leerling’ is in de tijd verloren geraakt, maar komt nu terug in de vorm van ‘mentor’ en cliënt’. In de loop der jaren fungeerde Hans Wissema meer dan honderd keer als mentor: zowel voor het bedrijfsleven als voor studenten en particulieren. Hij bood dan hulp op het gebied van carrièrevraagstukken, werkomstandigheden en levensproblemen.

De rol van de mentor verschilt van die van de coach, omdat het zijn van coach regelmatige persoonlijke ontmoetingen impliceert. Mentorschap bij Hans Wissema bestaat uit het geven van korte adviezen of achtergronden, in persoon of per e-mail. Soms is de communicatie intensief, namelijk verschillende keren per week of zelfs per dag en soms valt er een gat van maanden.

Iedereen heeft een mentor nodig

Mentoring bevat een flinke portie van wat we ‘tegendenken’ noemen (het woord komt uit Hans Wissema’s boek: Rijden managers door rood licht?). Tegendenken is: het volgen van het besluitvormingsproces vanaf een andere positie en vanuit een breder paradigma dan dat van de actor zelf en het spelen van de rol van kritische tegenspeler door de actor steeds een spiegel voor te houden. Het luisteren naar de tegendenker kan de actor helpen zich bewust te worden, dan wel zich bewust te blijven, van hetgeen er gaande is en van wat de implicaties zijn van voorgenomen beslissingen.

Mentoring houdt ook in: ‘tegendenken’

Hans Wissema heeft veel van zijn mentoring ervaringen gebruikt in een nieuw boek, Siberische lessen over leven, liefde en dood (zie de Samenvatting). Dit boek met levenslessen en adviezen voor persoonlijke groei bevat veel originele gedachten over een veelheid van onderwerpen. Lezers zeggen dat het een boek vol wijsheid is en dat het precies hun probleem beschrijft – wat dat dan ook mogen wezen. Het boek werd in Februari 2013 in het Bulgaars gepubliceerd door Kibea Publishers te Sofia. Uitgeverij Aspekt zal de Nederlandse versie rond de zomer van 2013 publiceren terwijl de Engelse versie nog onderwerp van gesprek is met enkele uitgevers.

Mentoring activiteiten hebben geleid tot een nieuw boek

De mentoring dienst is niet duur. Wij houden de gespendeerde tijd bij en sturen aan het eind van de maand een rekening. Wie het wil proberen kan zich aanmelden op jgw@wissema.com; het eerste consult is kosteloos.

Het is belangrijk nog te vermelden dat mentoring geen psychoanalyse is. Hans Wissema adviseert op basis van een levenlange ervaring in het adviseren van bedrijven en het begeleiden van mensen; hij is geen psycholoog.

Ons aanbod