Ханс Висема излага своите ценности в книгата "Сибирски уроци за живота, любовта и смъртта", в която неговото alter ego, игуменът Евгений Николаевич Ростов, формулира три основни правила за живота:

  • Познай себе си, размишлявай над собствения си живот, живей съзнателно. От теб зависи, ти отговаряш за своя живот и ти ще бъдеш върховният му съдник.
  • Каквото и да правиш, мисли за другите. Давай и получавай любов, защото тя е смисълът на живота.
  • Уважавай произхода си, който е и твоя съдба. Бъди готов и наситен с живот, когато дойде време да си идеш.
Универсални ценности

Тези ценности важат както за индивидите, така и за организациите и институциите на правителствената политика:

  • Всяко планирано развитие (личностно или организационно) започва с анализ на собственото положение и динамиката на средата. То изисква и поемане на отговорност.
  • Във всеки конфликт е важно да разберем позицията на опонента си. Това е отправната точка на всички преговарящи. В ситуации на промяна човек трябва да помни, че хората нямат против да се променят. Имат против някой да ги променя.
  • И накрая, всяка промяна трябва да има корени в миналото и да бъде насочена към бъдещето в дългосрочен план. Няма смисъл да поправяме нещо по начин, за който по-късно ще съжаляваме.
Корпоративни ценности