Усъвършенстване на личностното развитие

Древногръцките управници са избирали "педагог", който да създава основата на техните решения, както и на личностното и професионалното им развитие. Такъв е бил Аристотел за Александър Македонски. "Педагогът" е бил много повече от учител. Той давал обратна връзка за разсъжденията на "ученика" си,  предлагал алтернативни курсове на действие, показвал му по-общата картина на нещата, бил едновременно довереник и критик, без да има какъвто и да било интерес от резултата от намесата си. Моделът на "педагога" и "ученика" се изгубил с времето, но на негово място се появил този на "ментора" и "клиента". Ханс Висема е бил ментор на повече от сто мениджъри, студенти и други хора, помагайки им в избора на кариера, различни ситуации в работата, както и в личния им живот. Да бъдеш ментор е по-различно от това, да бъдеш т. нар. коуч (coach), което изисква редовни лични срещи. Менторството в неговия случай означава даване на кратки  съвети с електронни писма, когато клиентът има нужда. Понякога комуникацията е интензивна, по няколко пъти седмично, друг път може да прекъсне за цели месеци.

Всеки има нужда от ментор

Менторството включва голяма доза  от това, което ние наричаме "контра мислене" (изразът произлиза от статията на Ханс Висема "Да караш на червено"). Контра мисленето означава следване на процеса по взимане на решение от различна позиция и с по-широка парадигма от самия клиент, както и приемането на ролята на критичен противник, който постоянно държи огледало. Вслушването в контра мисленето може да помогне на клиента да разграничи емоциите от рационалните съображения.  Присъствието на човек, олицетворяващ контра мислене,  може да ви помогне и да осъзнаете всичко, което се случва, както и възможните последици от предложените действия.

Менторството включва "контра мислене"

Ханс Висема обобщава голяма част от менторския си опит в новата си книга "Сибирски уроци за живота, любовта и смъртта". (Ще намерите резюме в секция За сваляне). Това е книга с уроци за живота и личностното развитие, предлагаща  оригинални възгледи по много въпроси. Читателите споделят, че това е "мъдра" книга, описващ точно техния проблем, какъвто и да е той. Книгата е публикувана на български език от ИК "Кибеа", а английската и холандската версия все още се договарят с евентуални издатели.

 

Менторството роди нова книга

Менторството не е скъпа услуга. Ние водим отчет за отделеното време (в минути) и в края на месеца получавате фактура с указания за плащане. Ако искате да опитате, пишете на jgw@wissema.com. Първата размяна на писма е безплатна. Менторството не е психоанализа. Ханс Висема не е психолог; той отговаря въз основа на собствения си дългогодишен опит в консултирането на компании и съветването на хора.

Нашите услуги