Книгата "Сибирски уроци за живота, любовта и смъртта" въвежда множество нови понятия и идеи, като дефиницията за щастието, трицилиндровия модел на човека, измамните амбиции и емоционалните задръжки, спъващи личното израстване, дефиниция за универсалната любов, четирите аспекта на трайната любов, смисъла на работата, трите нива, на които възприемаме изкуството, ролята на Църквата, дефиниция за греха, петте архетипа на личността, петте етапа на живота и много други.

Понятия Уроци за живота

"Към университет от трето поколение" въвежда нов тип университет, поставен в историческа перспектива.

Печелившият университет

По-рано Ханс Висема дефинира нови понятия, свързани с корпоративната стратегия, управлението на бизнес единици, управлението на иновациите, оценка на технологията и управление на промените, и ги въвежда на холандския и отчасти на международния пазар.

Бизнес концепции