Подобряване на работата на университетите

Въпреки че почти всички правителства са принудени да икономисват, болшинството от тях разбират, че доброто висше образование е условие за икономически растеж. Университетите попадат в капана на тези противоречиви изисквания, а лозунгът „Да правим повече с по-малко” не носи особена утеха. Увеличаването на стойността на научните изследвания не може да бъде контролирана с мерки за ефективност. Повишаването на таксите за обучение крие опасности поради множеството странични ефекти на подобна мярка.

Парадоксът на политиката за висшето образование

Парадоксът на увеличаващите се изисквания и намаляващото финансиране изисква иновативни решения. В повечето страни университетите са държавни и се управляват с икономика в комунистически стил. Нищо чудно, че се оплакват от бюрокрацията и невъзможността да прилагат съвременни методи за управление на човешките ресурси. В същото време университетите получават значителни обществени средства, за които трябва да се отчитат. В миналото академичната научна работа  и образованието бяха безспорна територия на министерството на науката и образованието. В момента висшето образование и академичното предприемачество е отговорност също така на съответното министерство на икономиката или финансите, както и на министерствата на земеделието, комуникациите, отбраната и др.

Традиционните решения са изчерпаин. Необходими са иновативни подходи.

Университетите се оказват в международна конкурентна обстановка. Те са открили маркетинга за студенти, грантове и учени. Предлагат специални курсове за най-добрите и най-изявените. Следвайки примера на водещите американски и английски университети, те се опитват да сътрудничат с индустрията и да създават условия за техностартери. Откриват нови катедри на интересни тематики и постоянно разширяват учебната програма.

Как се конкурират университетите?

Колкото и да са добронамерени, решенията ad hoc не водят до желаните резултати. Необходима е визия. Концепцията за университет от трето поколение (3GU) се е доказала като силен ръководен принцип за много университети. Книгата на Ханс Висема "Към университет от трето поколение" е международен бестселър с три превода. (Ще намерите резюме в секция За сваляне)

Необходимост от визия.

Ние предлагаме три услуги:

  1. Презентации и основни дискусии за концепцията на 3GU. От издаването на книгата до момента сме посетили над сто университета в Европа, Азия и Латинска Америка. Много от тях решиха да използват концепцията като основа на бъдещото си развитие.
  2. Помощ в преструктурирането на университета с подхода, който използваме за компаниите.
  3. Участие в екипи за преработване на политиката за висше образование и иновации.

За презентациите обикновено получаваме покани по електронната поща. За помощ в управлението на университета и политиката за висше образование се изисква личен контакт.

Нашите услуги