Повишаване на ефективността на компаниите и политиките.

Същността на предприемачеството е създаване на нещо ново. Същността на управлението е адаптиране към (очакваните) променящи се условия. Предприемачите и мениджърите трябва периодично да преразглеждат визията си за това, което планират да постигнат. Вследствие на това може да се наложи да променят структурата на управление, структурата на организацията и нагласите към иновацията. Именно в тези насоки предлага помощ "Висема Консултинг".

Предприемачеството е адаптиране към променящите се условия и възможности, за което е необходима стратегия.

Докладите, колкото и да са интелигентни, не водят до промяна. Ние предпочитаме бързите решения на отговорното управление и обичаме да ги вземаме. Започваме с бърза проверка, като интервюираме ключовите играчи и анализираме документацията. След това назначаваме конференция с участието на управлението и консултантите.  Резултатът от конференцията е не само търсеното решение, но и процес на промяна. Нашата намеса обикновено продължава две до три седмици. В случай на начинаещи и млади компании времето може да бъде значително по-кратко. Ако мениджърите нямат нужда от консултантски подход, могат да използват нашите менторски услуги.

Работили сме със стотици компании на практика във всички клонове на индустрията.  Подходът ни е свеж, директен и уважителен. Това важи и за усилията ни да решаваме проблеми с управителните или надзорните съвети, както и между тях самите.

Стратегията се превръща в промяна с помощта на консултантски и менторски услуги

Изготвянето на политика за иновации или политика за висше образование  изисква по-големи екипи от експерти и повече време. Въз основа на продължителния си солиден опит ние сме съветвали различни европейски страни по тези въпроси.

Консултантството по отношение на упражняваната политика изисква международен мащаб.

Всеки ангажимент започва с личен контакт между отговорния мениджър и консултанта. Ако обмисляте ползването на нашите услуги, свържете се с нас и ще се срещнем, за да видим дали се "получава".

Първата стъпка към нашите услуги: свържете се с нас.