Й. Г. (Ханс) Висема е професор в Технологичния университет в Делфт, Холандия, и управителен директор на "Висема Консултинг". Завършва инженерна химия и инженерен контрол в Холандия и Великобритания и защитава докторска дисертация в Манчестърския институт за наука и технология. Цял живот Висема съчетава академичната си работа с консултантска кариера в областта на мениджмънта, иновациите и предприемачеството. Самият той като предприемач основава собствени консултантски компании. Бил е преподавател по стратегическо управление в Бизнес университета Неенрод, Холандия.

Образование и кариера

Проф. Висема съветва множество големи и малки компании, обществени организации и университети. Автор е на шестнадесет книги и многобройни статии в сферата на мениджмънта и управленската политика, някои от които преведени на редица езици и претърпели няколко издания.

Консултиране на компании и политики

В момента интересите на проф. Висема са ориентирани към политиката на иновации, висшето образование и управлението на университетите. Книгата му "Към университет от трето поколение" е преведена на пет езика. Университети от Турция, Полша, България, Македония, Русия, Холандия, Германия, Колумбия, Тайланд и Индонезия са възприели мъдростта на книгата в развиването на стратегията си за бъдещето.

Университетът от трето поколение

През годините Ханс Висема е бил основател и председател на редица дружества и фондации, свързани с дялови инвестиции, техностартери и развитието на малки и средни предприятия в Холандия и чужбина. Бил е член на управителния съвет на няколко дружества за мениджмънт и издания в областта на мениджмънта, включително “IEE Transactions on Transactions on Engineering Management and Long Range Planning”. Висема е основател и пръв президент на Амстердамския клуб за дялово инвестиране в Холандия, а впоследствие и негов почетен член.

Други дейности

От самото начало на кариерата си Ханс Висема е ментор на мениджъри, студенти и други хора, които среща по пътя си. Така той извлича задълбочено познание за човешката природа. Опита си той предава в книгата "Сибирски уроци за живота, любовта и смъртта".

Менторство и уроци за живота